Menu

BioAmp 300

ให้คะแนนรายการนี้
(2 votes)

ระบบบำบัดท่อระบายน้ำและน้ำเสียด้วยวิธีชีวภาพขั้นสูง

ระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับสิทธิบัตรนี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำและน้ำเสีย BioAmp 300 จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก ระบบนี้จะมีกำลังมากกว่าถึง 1,000 เท่า และมีค่าใช้จ่ายเพียงหนึ่งในสิบของต้นทุนระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำของคู่แข่ง

BioAmp 300

 

The BioAmp 300 จะปล่อย FreeFlow ลงไปในท่อระบายน้ำโดยตรง ซึ่งจะเข้าไปทำหน้าที่ในน้ำเสียทันทีเพื่อลด FOG เช่นเดียวกับการขจัดกลิ่นเหม็น FreeFlow จะช่วยเร่งและขยายการแตกตัวทางธรรมชาติของของเสียออร์แกนิก รวมถึง BOD, TSS, แอมโมเนีย และ FOG ที่ละลายได้ โดยจะเปลี่ยนน้ำเสียที่มีมลพิษสูงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ดำเนินการสาธารณูปโภคการประปายอมรับได้

ระบบนี้จะเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเกี่ยวกับระบบสำคัญ เพื่อดูแลรักษาท่อระบายน้ำ บ่อดักไขมัน สถานียกระดับน้ำ และการใช้น้ำเสียภายใต้สภาวะอุณหภูมิโดยรอบที่อยู่ระหว่าง 15°C ถึง 30°C

BioAmp 300 ได้รับการอนุมัติจากสมาคมสุขาภิบาลแห่งชาติ หรือ National Sanitation Foundation (NSF) สำหรับการใช้ในพื้นที่แปรรูปอาหาร นอกจากนี้การจัดหาและการซ่อมบำรุงระบบ ยังเป็นไปในลักษณะของการเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือน ทำให้ไม่ต้องมีการลงทุน

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา