Menu

ยาฆ่าแมลง

ให้คะแนนรายการนี้
(3 votes)

Bug

ยาฆ่าแมลงคือสารทำลายที่จะใช้เพื่อฆ่าหรือทำลายสัตว์ที่มารบกวน จุดประสงค์การใช้ยาฆ่าแมลงคือการควบคุม ป้องกัน ทำลาย ไล่ หรือลดจำนวนแมลงใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม.

ในการจัดการแมลงที่มารบกวน สิ่งสำคัญคือต้องทราบถึงลักษณะตัวตน แหล่งที่อยู่ ชนิดของสัตว์ที่สามารถเจริญได้ ความชุกชุมตามฤดูกาล ศัตรูทางธรรมชาติ และอิทธิพลของปัจจัยทางกายภาพเกี่ยวกับประชากรแมลง ก่อนที่จะกำหนดโปรแกรมจัดการแมลงที่ปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์และมีประสิทธิภาพ ความชุกชุมของแมลงคือตัวบ่งชี้ของการแบ่งแยกในการทำความสะอาดที่เหมาะสม ลักษณะตัวตนของแมลงจะให้ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์เฉพาะอย่าง.

เหตุใดจึงต้องใช้ไพรีทรัม (ผลิตภัณฑ์ Aquafog จาก NCH Food Safety)?

  • พลังในการขจัดที่ยอดเยี่ยมเพื่อเผยถึงตัวแมลง และมีผลในการทำให้สลบและฆ่าอย่างรวดเร็ว.
  • ขับไล่แมลงได้ในระดับสูงด้วยความเข้มข้นที่ต่ำมาก
  • ครอบคลุมการกำจัดที่หลากหลายรวมถึง ยุง หมัด แมลงวัน ริ้น ไร และตัวต่อ
  • ต้านทานแมลงได้ต่ำ แม้ว่าจะใช้มาหลายศตวรรษแล้วก็ตาม
  • มีกลิ่นเล็กน้อย
  • ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

 

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา