Menu

สภาพแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร

ให้คะแนนรายการนี้
(0 votes)

ปัญหาในปัจจุบัน

ปัจจุบันนี้ ฟาร์มสุกรประสบปัญหาที่ต่อเนื่องจากกลิ่นเหม็น แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์ แมลงวันที่มากเกินไป และปริมาณมูลสัตว์ที่สูง ปัญหาเหล่านี้ทำให้เกิดความกดดันมากขึ้นต่อสัตว์ และทำให้มีสภาพการทำงานที่ย่ำแย่และไม่ถูกสุขลักษณะสำหรับบุคลากรในฟาร์ม สภาพเหล่านี้อาจะทำให้ฟาร์มต้องเสียค่าปรับและถูกลงโทษ ได้รับการร้องเรียนจากชุมชน และมีชื่อเสียงที่ไม่ดี

problem env

กระบวนการของเรา

The NCH Probiotic SystemTM จะใช้ระบบน้ำที่คุณมีอยู่เพื่อทำความสะอาดทั่วทั้งโครงสร้างพื้นฐานในสถานประกอบการของคุณ ระบบนี้จะช่วยพัฒนาการกำจัดมูลสุกร ด้วยการเริ่มกระบวนการย่อยสลายในทันที เพื่อลดเวลาในการ ทำความสะอาด และประหยัดทั้งน้ำและต้นทุนค่าแรง

การใช้หัวฉีดน้ำที่มีอยู่ของฟาร์มจะเพิ่มประโยชน์ได้มากมาย ระบบจะช่วยลดระดับไฮโดรเจนซัลไฟด์และแอมโมเนีย ทำให้กลิ่นเหม็นลดลง ลดสภาวะที่ถูกไม่สุขลักษณะซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดแมลงวัน และทำให้สภาพแวดล้อมมีความตึงเครียดน้อยลง

กรณีศึกษา

บริษัท/ปัญหา:
คอกปศุสัตว์ที่เหมือนกันสองแห่ง ต่างก็มีสุกรตอนจำนวน 1,000 ตัวและมีของเสียที่อยู่ข้างใต้คอก (ขนาด 40’ x 200’ x 10’) ที่มีแอมโนเมียและไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระดับสูง

การใช้งาน:
คอกหนึ่งได้รับการบำบัดทุกวันด้วยโซลูชันทางชีวภาพ และอีกคอกจะไม่ได้รับการบำบัดเพื่อดูผลเปรียบเทียบ

ผลลัพธ์:
ระดับแอมโนเมียและไฮโดรเจนซัลไฟด์ลดลงถึง 90% ในคอก ที่ได้รับการบำบัดเป็นเวลา 6 สัปดาห์

img env casestudy bars

ข้อได้เปรียบ vs. ทางเลือก

  • การปฏิบัติการที่ทำงานได้เองและตั้งโปรแกรมได้โดยสมบูรณ์ทั้งวันและตลอดสัปดาห์
  • อาจจะใช้แทนตัวเลือกการควบคุมสัตว์รบกวนทางเครื่องกล กายภาพ และสารเคมี
  • ค่าแรงอาจจะลดลง

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา