Menu

ฟาร์มสุกร

ให้คะแนนรายการนี้
(2 votes)

โซลูชั่นสารเสริมชีวนะสำหรับฟาร์มสุกร

ฟาร์มสุกรประสบปัญหาที่หลากหลายมากมาย สถานะสุขภาพของสัตว์โดยรวมลดลง เนื่องจากปัญหาความตึงเครียด แรงกดดันจากโรค และการใช้ยาปฏิชีวนะที่มากเกินไป และสภาพแวดล้อมเองก็ประสบปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น แมลงวัน แอมโมเนีย และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ กลิ่นเหล่านี้ไม่เพียงแค่ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ บุคลากร และผู้อยู่อาศัยโดยรอบ แต่ยังลดประสิทธิผลของการเพิ่มน้ำหนักให้สัตว์อีกด้วย ปัจจัยร่วมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ล้วนนำไปสู่อัตราการตายที่สูงขึ้นและการผลิตที่ตกต่ำ น้ำเสียจากฟาร์มจะทำให้เกิดความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (Biological Oxygen Demand - BOD) ของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids - TSS) กลิ่นเหม็นและกากตะกอน ซึ่งจะต้องกำจัดให้น้อยลงตามระดับมาตรฐานที่รัฐบาลในท้องถิ่นกำหนดไว้

มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ แต่ก็ไม่ได้ช่วยจัดการต้นตอของปัญหาที่แท้จริง ซึ่งส่งผลให้ฟาร์มทำผลกำไรได้น้อยลง ระบบสารเสริมชีวนะ (Probiotic System) ของเรามีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นการผสมผสานของจุลินทรีย์ อุปกรณ์ และโครงแบบที่ได้รับสิทธิบัตร ซึ่งจะช่วยแก้ไขต้นตอของปัญหาในฟาร์มสุกร

agriculture pigsty 700

สุขภาพของสุกร

สุกรสามารถกลืน NCH Probiotic SystemTM ได้ผ่านน้ำดื่ม หรือโดยการฉีดพ่นใส่สัตว์และคอกสัตว์ ระบบนี้จะทำให้ประสิทธิภาพในการเติบโตและสุขภาพของสัตว์พัฒนาขึ้น สัตว์มีสุขอนามัยมากขึ้น กลิ่นเหม็นจากแอมโมเนียและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ลดน้อยลง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

swine environment

สภาพแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร

The NCH Probiotic SystemTM จะใช้ระบบน้ำที่คุณมีอยู่เพื่อทำความสะอาดทั่วทั้งโครงสร้างพื้นฐานในสถานประกอบการของคุณ เพื่อลดปริมาณมูลสัตว์และส่งเสริม การทำงานและสภาพความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

swine waste water

การบำบัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มสุกร

The NCH Probiotic SystemTM จะพัฒนาความสามารถในการจัดการของน้ำ และช่วยลด BOD/COD และ TSS ในน้ำเสียที่ปล่อยทิ้ง ทำให้ปริมาณกากตะกอนลดลง และขจัดกลิ่นที่รุนแรง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา