Menu

สารเสริมชีวนะ (โปรไบไอติก) 101

ให้คะแนนรายการนี้
(1 Vote)

Bacteria

โปรไบโอติกมักจะประกอบไปด้วยแบคทีเรียมีชีวิตซึ่งถูกแช่แข็งจนแห้ง เช่น แลคโตบาซิลลัสที่พบในกระเพาอาหาร หรือสปอร์ที่ก่อตัวขึ้นจากแบคทีเรียสายพันธุ์แบคซิลลัส

แลคโตบาซิลลัส - เหมือนกับแบคทีเรียที่เติบโตโดยธรรมชาติในกระเพาะอาหาร และผลิตกรดแลกติกเพื่อยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค

  • จัดเก็บ เติบโต และขนส่งได้ยาก เพราะไม่ก่อตัวเป็นสปอร์ จะต้องใช้ในขั้นที่เป็นเซลล์สภาพปกติ

  • การสัมผัสความชื้นและสารอาหาร จะทำให้เซลล์เริ่มย่อยสลายก่อนจะไปถึงสัตว์เพื่อใช้งาน

  • ต้องใช้ปริมาณมากเพื่อให้ถึงระดับ CFU/กก. ที่เหมาะสมที่สุด


บาซิลลัส
- แบคทีเรียชนิดเดียวกันกับที่พบในกระเพาะอาหารโดยธรรมชาติ

  • ก่อตัวเป็นสปอร์ที่อยู่ตัวได้ในสภาวะที่รุนแรง เช่น ความร้อน ความหนาวเย็น pH สูงหรือต่ำ ภาวะขาดน้ำหรือสารอาหาร และสารเคมี

  • สปอร์จะยังคงหยุดเติบโตชั่วคราว จะกว่าจะถูกใช้งานโดยสัญญาณของสารเคมี จากนั้นจะเริ่มเติบโตและแบ่งตัว

ทั้งแลคโคบาซิลลัสและบาซิลลัสต่างก็แข่งขันกัน เพื่อแย่งอาหารกับเชื้อโรค โดยการกีดกันที่เป็นการแข่งขันกัน

แบคทีเรียสภาพเซลล์ปกติ vs. แบคทีเรียสปอร์

แบคทีเรียในรูปแบบของสปอร์จะอยู่ในขั้นที่หยุดเติบโตชั่วคราว และจะทนต่อความร้อน ความหนาวเย็น pH สูงหรือต่ำ และสารเคมี แบคทีเรียสภาพเซลล์ปกติจะมีชีวิตและเติบโต หมายถึงจะรับไวต่อความร้อน ความหนาวเย็น pH สูงหรือต่ำ และสารเคมี เช่นเดียวกับภาวะขาดน้ำหรือสารอาหาร

การเจริญเติบโตของโปรไบโอติกในลำไส้

โปรไบโอติกจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในลำไส้ของสัตว์ ซึ่งเป็นบริเวณที่แบคทีเรียมักจะเติบโตตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในลำไส้ใหญ่

การบำบัดด้วยโปรไปโอติกจะช่วยทำลายแบคทีเรียนก่อโรค แต่ก็จะฆ่าแบคทีเรียที่มีต่อสุขภาพในลำไส้เช่นกัน โปรไบโอติกช่วยเพิ่มแบคทีเรียดีในกระเพาะ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคใหม่ตั้งรกราก

โปรไปโอติกเป็น 'สิ่งกระตุ้น' สำหรับการเกิดทางธรรมชาติของแบคทีเรียที่ดีต่อสุขภาพ

โดยจะทำหน้าที่ต่างๆ มากมายที่เหมือนกัน ได้แก่ การเคลือบและการปกป้องพื้นผิวของผนังลำไส้ และการทำให้สารอาหารแตกตัวสำหรับการดูดซึม

การนำแบคทีเรียที่แปลกใหม่ไปใช้ จะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ ทำให้ตอบสนองต่อแบคทีเรียก่อโรคได้เร็วขึ้น 

Free-Flow ProbioticTM

ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยสารเสริมชีวนะหรือโปรไบโอติก จะใช้โปรไบโอติกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

  • ประกอบไปด้วยแบคทีเรียสายพันธุ์บาซิลลัส ที่อยู่ในช่วงยังมีชีวิตและเป็นเซลล์สภาพปกติ ซึ่งจะเริ่มทำงานในทันที
  • การจัดส่งเข้าไปในน้ำดื่ม ไม่ใช่ผ่านทางอาหาร
  • แบคทีเรียสายพันธุ์บาซิลลัสจะถูกเลี้ยงสดใหม่ที่สถานประกอบการ ในปริมาณมหาศาล ทำให้มีจำนวนต่อวันนั้นช่วยประหยัดได้มาก แม้แต่ในฟาร์มขนาดใหญ่
  • Free-Flow จะเข้าไปทำงานร่วมกับระบบส่งน้ำในปัจจุบัน ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเพียงน้อยนิดหรือไม่มีเลย

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา