Menu

สภาพแวดล้อมของฟาร์มสัตว์ปีก

ให้คะแนนรายการนี้
(0 votes)

shutterstock 335206346 1

ปัญหาในปัจจุบัน

ปัจจุบันนี้ ฟาร์มสัตว์ปีกประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องจากกลิ่นเหม็น แอมโมเนีย ไฮโดรเจนวัลไฟด์ แมลงวันที่มากเกินไป และปริมาณของเสียจากมูลสัตว์จำนวนมากในคอก ปัญหาเหล่านี้ทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการแพร่กระจายของโรค ความกดดันต่อระบบหายใจของสัตว์ปีก และสภาพการทำงานที่ไม่น่ารื่นรมย์และไม่ถูกสุขลักษณะ สภาพเหล่านี้อาจะทำให้ฟาร์มต้องเสียค่าปรับและถูกลงโทษ ได้รับการร้องเรียนจากชุมชน และมีชื่อเสียงที่ไม่ดี

กระบวนการของเรา

อาจฉีดพ่นสารเสริมชีวนะโปรไบโอติกที่เจือจ้างแล้วจำนวนหนึ่งลงไปบางๆ บนวัสดุรองพื้นของโรงเลี้ยง เพื่อให้แบคทีเรียกินของเสียมูลสัตว์ โดยไม่ทำอันตรายต่อระบบการหายใจของสัตว์ปีก การฉีดพ่นสารเสริมชีวนะโปรไบโอติกลงไปเฉพาะแห่งจะเพิ่มประโยชน์ได้หลายอย่าง ทั้งช่วยลดระดับไฮโดรเจนซัลไฟด์และแอมโมเนีย จึงทำให้กลิ่นเหม็นลดลง ลดสภาวะที่ถูกไม่สุขลักษณะซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดแมลงวัน และทำให้สภาพแวดล้อมมีความตึงเครียดน้อยลง

ข้อได้เปรียบ vs. ทางเลือก

  • การปฏิบัติการที่ทำงานได้เองและตั้งโปรแกรมได้โดยสมบูรณ์ทั้งวันและตลอดสัปดาห์
  • อาจจะใช้แทนตัวเลือกการควบคุมสัตว์รบกวนทางเครื่องกล กายภาพ และสารเคมี
  • ค่าแรงอาจจะลดลง

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา