Menu

เรือนเพาะชำ

ให้คะแนนรายการนี้
(1 Vote)

Plants

โซลูชั่นสารเสริมชีวนะโปรไบโอติกสำหรับเรือนเพาะชำ

เรือนเพาะชำประสบปัญหาที่หลากหลายมากมาย อุตสาหกรรมนี้ได้รับแรงกดดันมากขึ้น จากโรคในพืชที่มีอยู่เดิมและเกิดขึ้นใหม่ ปัญหาคุณภาพดินที่ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยและการบำบัดรักษา และปัญหาผลผลิตที่ตกต่ำ ปัญหาสารอาหารต่ำ พืชหงิกงอ และรากเน่า ล้วนเป็นภาวะทั่วไปที่พบได้ในพืชจำนวนมาก

กระบวนการของเรา: The NCH Probiotic SystemTM จะถูกใส่ลงในระบบชลประทานของเรือนเพาะชำ และพืชจะได้รับสารอาหารผ่านการให้น้ำตามปกติ กระบวนการนี้อาจจะใช้การหยดหรือการพ่นใส่พืช เพื่อให้แบคทีเรียลงไปถึงรากได้

 

กรณีศึกษา 1

ภาพนี้แสดงถึงตัวอย่างของการส่งเสริมการเติบโตของรากในผกากรอง NCH Probiotic SystemTM จะรักษารากจากด้านบนสุด และไม่ยุ่งกับการควบคุมในด้านล่าง การขยายตัวของรากเพิ่มขึ้น 40%

Case Study 1

ภาพนี้แสดงถึงส่วนสูงของผกากรองที่เพิ่มขึ้น 51% ในพืชที่บำรุงด้วย NCH Probiotic SystemTM โดยมีพืชที่ไม่ได้รับการบำรุงอยู่ด้านหน้า และพืชที่ได้รับการบำรุงอยู่ด้านหลัง

Case Study 2

 

กรณีศึกษา 2

อุตสาหกรรม: เรือนเพาะชำ

เกี่ยวกับฟาร์ม: เรือนเพาะชำจะมีพืชรองพื้น ซึ่งโดยมากแล้วจะประสบปัญหาการแผดเผาจากแสงแดด เชื้อราในราก และการเติบโตที่หยุดชะงัก พืชจำนวน 25,000 ต้นได้รับการบำรุงในการทดลอง (8 แปลงเพาะปลูกที่มีขนาด 5x120 ฟุตต่อแปลง)

  • ต้นเฟิร์นที่ไม่ได้รับการบำรุง จะเติบโตได้ช้า ไหม้เกรียม และสูญเสียพืชในระดับสูง หลังจากบำรุงแล้ว พบว่าหายจากการโดนเผาไหม้และมีอัตราการตายที่ลดลง เช่นเดียวกับมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นมาก และมีใบที่งอกเพิ่มขึ้น
  • คลอโรมาจะเติบโตถึงเพียง 26 นิ้ว หากไม่ได้รับการบำรุง หลังจากบำรุงแล้ว เติบโตได้ถึง 34 นิ้ว และมีปริมาณรากที่หนาขึ้นอย่างมาก
  • ต้นศุภโชคจะมีสีทึมทึบเมื่อไม่ได้รับการบำรุง แต่หลังจากบำรุงแล้ว ใบจะมีขนาดใหญ่และมีสีสดขึ้นพร้อมผิวนอกที่มันเงาเพื่อการปกป้องอย่างหนา
  • ว่านเศรษฐีเมื่อไม่ได้รับการบำรุง จะมีขนาดแค่ 8 นิ้ว แต่หลังจากบำรุงแล้วจะมีขนาด 11 นิ้ว และมีปริมาณรากที่หนาขึ้นและแตกรากออกไปมากมาย
  • ต้นลีลาวดีจะอ่อนแอและหยุดเติบโตหากไม่ได้รับการบำรุง แต่หลังจากบำรุงแล้วจะแข็งแรงขึ้น สดใส และสูงขึ้น ภาวะสีด่างลงอาจจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ถึงการมีสารอาหารไม่เพียงพอ ดังจะเห็นได้จากสีที่คล้ำลงของพืชที่ไม่ได้รับการบำรุง

พืชทุกชนิดได้รับการรดน้ำทุกน้ำ และไม่มีการใช้ยาหรือปุ๋ยใดๆ ในระหว่างการทดลอง และจำนวนการสูญเสียรวมที่ลดลงในพืชทั้งหมดก็มากกว่า 95%

ข้อได้เปรียบ:

  • เรามักจะไม่ใช้สารเสริมชีวนะโปรไบโอติกกับพืช
  • แบคทีเรียที่เราใส่นั้นจะพบได้ในดินตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีประโยชน์มหาศาลต่อรากของพืช
  • พืชที่เห็นชัดว่ามีสุขภาพดีขึ้นด้วยสารอาหารในดินที่เพิ่มขึ้น

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา