Menu

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

โซลูชั่นด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับความท้าทายในฟาร์มของคุณ.

เราออกแบบ NCH Probiotic SystemTM มาเพื่อจัดการ 'ขอบเขตปัญหา' ทั่วไปสามด้านในฟาร์มของคุณ: สุขภาพของสัตว์ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการน้ำเสีย ระบบของเราจะเปลี่ยนน้ำประปาในฟาร์มของคุณให้เป็นระบบจัดส่งสารเสริมชีวนะ คุณจะสัมผัสได้ถึงการพัฒนาในทั้งสามด้าน อย่างไรก็ตาม แต่ละบริษัทก็ไม่ได้จะประสบปัญหาในระดับเดียวกัน ระบบของเราจะถูกปรับแต่งมาให้เหมาะสมกับความต้องการของฟาร์มของคุณ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในระดับที่มีความเฉพาะทางสำหรับแต่ละขอบเขต ที่ปรึกษาการขายทั่วโลกของเรา จะทำงานร่วมกับนักจุลชีววิทยาและวิศวกรภายในองค์กรของเราที่สหรัฐฯ เพื่อออกแบบโครงร่างที่จะช่วยตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของฟาร์มของคุณ เราเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบบำบัดในฟาร์มสุกร ฟาร์มสัตว์ปีก และเรือนเพาะชำ.