Menu

อภิธานศัพท์

ww

For more information on some of the technical terms associated with each of our 6 business platforms; Maintenance, Water Treatment, Lubricants, Wastewater, Food Safety and Agriculture, take a look at our glossary listing.

A-gloss
 • Aerobic Growth (การเติบโตแบบแอโรบิก) - แบคทีเรียที่ใช้อากาศหรือออกซิเจนในการดำรงชีวิตแบคทีเรียที่ใช้อากาศหรือออกซิเจนในการดำรงชีวิต.
 • Amylase (อะไมเลส) - เอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล.
 • Anti Corrosion Agents (สารต่อต้านการกัดกร่อน)- สารเติมแต่งที่ช่วยปกป้องพื้นผิวโลหะที่หล่อลื่นจากการโจมตีทางเคมีของน้ำหรือสารปนเปื้อนอื่น ๆ.
B-gloss
 • Bacillus (บาซิลลัส) - แบคทีเรียแกรมลบที่เจริญเติบโตได้ในภาวะที่ไม่มีอากาศหรือออกซิเจน แบคทีเรียชนิดนี้ได้รับการเลือกมาเป็นพิเศษเพื่อใช้กับน้ำเสีย จากคุณสมบัติที่อยู่ตัวในการย่อยสลายไขมัน น้ำมัน และคราบมัน.
 • Baffle/Weir (แผ่นกั้นน้ำ/ทำนบ) - สิ่งกีดขวางทางกายภาพในบ่อดักไขมันที่ช่วยแยกไขมันของแข็งออกจากน้ำ.
 • Blow-by (ไอน้ำมันเครื่อง)- การระบายออกของเชื้อเพลิงที่ไม่ได้เผาไหม้และก๊าซสันดาปที่ไหลผ่านวงแหวนลูกสูบของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน กระบวนการนี้ส่งผลให้เกิดภาวะเจือจางของเชื้อเพลิง การปนเปื้อนของน้ำมันเครื่อง และการสูญเสียกำลัง.
 • BOD - ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (Biological Oxygen Demand) การวัดที่จะกำหนดปริมาณออกซิเจนที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิต เพื่อแตกย่อยมวลอินทรียสารภายในระบบน้ำเสีย.
C-gloss
 • Carbon Residues (กากคาร์บอน)- ส่วนคงเหลือของสารที่ถูกเผาจนหมดควัน หลังจากน้ำมันสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงภายใต้สภาวะที่ได้รับการควบคุม.
 • Catalytic Converter (เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา)- ส่วนหนึ่งของระบบควบคุมการปล่อยไอเสียตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 หน้าที่ของเครื่องฟอกนี้คือการแปลงสารมลภาวะที่เป็นอันตรายให้เป็นไอเสียที่มีอันตรายน้อยลง เครื่องฟอกออกซิเดชันจะช่วยกำจัดไฮโดรคาร์บอนและคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากไอเสีย พร้อมกับช่วยลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (Nox) ที่ควบคุมโดยเครื่องฟอก.
 • Cetane (ซีเทน) - ไฮโดรคาร์บอนเหลวที่ไม่มีสี จุดติดไฟได้ง่ายเมื่อสัมผัสกับความร้อนในปริมาณเล็กน้อย.
 • Cetane Improvers (สารเพิ่มค่าซีเทน)- สารเติมแต่ง (มักจะเป็นไนเตรตออร์แกนิก) ที่ช่วยเพิ่มค่าซีเทนของเชื้อเพลิงเพื่อการเผาไหม้ที่ดีขึ้น.
 • Cetane Number (เลขซีเทน)- เลขซีเทนคือการวัดคุณภาพการจุดติดไฟของ เชื้อเพลิงดีเซล ค่าซีเทนยิ่งสูง การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในสถานที่บีบอัดอากาศ (เช่น เครื่องยนต์ดีเซล) ก็จะทำได้ง่ายขึ้น.
 • Chlorinated/Fluorinated Solvents (ตัวทำละลายคลอรีน/ฟลูออรีน) - สารปิโตรเลียมที่ถูกเติมคลอรีนและ ฟลูออรีน เพื่อทำให้ไวต่อไฟน้อยลง หรือไม่ไวต่อไฟโดยสมบูรณ์.
 • Cleaning Solvents (ตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาด)- ช่วยกัดเซาะและกำจัดตะกอนเพื่อเพิ่มการปล่อยไอเสียและประสิทธิภาพ.
 • Combustible (เผาไหม้ได้) - ของเหลวหรือของแข็งใด ๆ ที่จะเผาไหม้เมื่อจุดติดด้วยเปลวไฟ.
 • Combustion Atomisers (สารฉีดพ่นเพื่อการเผาไหม้)- สารเติมแต่งที่ช่วยลดแรงตึงผิวของเชื้อเพลิง เพื่อทำให้เกิดการแตกตัวเป็นละอองได้ดียิ่งขึ้น (หยดเล็กลง) ช่วยพัฒนาการเผ้าไหม้และลดการปล่อยไอเสีย.
 • Common Rail Technology (เทคโนโลยีคอมมอนเรล)- ปั๊มแรงดันสูงที่ส่งถ่ายเชื้อเพลิงไปยังระบบคอมมอนเรล (เพลากลวง) ระบบนี้จะจัดส่งเชื้อเพลิงในจำนวนที่แม่นยำได้สูงสุดถึง 25,000 psi ไปยังห้องเผาไหม้ผ่านหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ส่วนหลังนั้นจะเป็นอิสระขึ้นอยู่กับความเร็วและแรงบรรทุกของเครื่องยนต์.
 • COD - ปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ (Chemical Oxygen Demand) การวัดที่จะระบุปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำเสีย.
D-gloss
 • Dewatering Agents (สารรีดน้ำ)- สารเติมแต่งที่ทำหน้าที่แยกและกดน้ำให้ลงไปอยู่ที่ก้นแท็งก์ ช่วยลดการอุดตันของตัวกรอกในน้ำเนื่องจากการก่อตัวของน้ำแข็ง.
 • Dielectric/Dielectric Strength (ไดอิเล็กทริก /ความคงทนไดอิเล็กทริก) - การทดสอบน้ำมันและตัวทำละลายที่ใช้ในวัสดุไฟฟ้า ชื่อเต็มคือ dielectric breakdown voltage แผ่นโลหะสองแผ่นจะถูกจุ่มลงในของเหลว และจะมีกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ไหลผ่านระหว่างแผ่นโลหะ เมื่อกระแสไฟฟ้าสูงพอที่จะ 'แยก' ของเหลว แรงดันไฟฟ้าของกระแสไฟฟ้าก็จะถูกบันทึกไว้.
 • Diesel Additives (สารเติมแต่งดีเซล)- สารเติมแต่งดีเซลจะถูกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงดีเซล (พัฒนาการเผาไหม้ ลดการปนเปื้อน ลดการปล่อยไอเสีย และเพิ่มความสามารถในการหล่อลื่น).
 • Diesel Engine (เครื่องยนต์ดีเซล)- ออกแบบโดย Rudolf Diesel และได้รับสิทธิบัตรในปี ค.ศ. 1892 เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในซึ่งใช้ความร้อนจากการบีบอัดอากาศ เพื่อเริ่มจุดติดไฟและเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ถูกฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้:
  1.จังหวะดูด - วาล์วนำเข้าจะเปิด อากาศเข้าไป ลูกสูบจะลดต่ำลง
  2.จังหวะบีบอัด - ลูกสูบจะยกสูงขึ้น อากาศถูกบีบอัด (ความร้อนสูงกว่า 540°C)
  3.จังหวะเผาไหม้ - เชื้อเพลิงจะถูกฉีดเข้าไป (ในเวลาที่เหมาะสม) จุดติดไฟ ลูกสูบจะลดต่ำลง
  4.จังหวะคาย - ลูกสูบจะยกสูงขึ้น ไอเสียถูกดันออกผ่านท่อไอเสีย
 • Diesel Fuel Quality (คุณภาพเชื้อเพลิงดีเซล)- คุณภาพของเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิต น้ำมันดิบระดับที่หยาบกว่าจะถูกแยกออกมา ส่วนที่ดีที่สุดจะถูกนำไปใช้เพื่อผลิตน้ำมันเบนซิน เชื้อเพลิงเครื่องไอพ่น และคีโรซีน ส่วนที่เป็นเชื้อเพลิงดีเซลจะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับตลาดในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม คุณภาพของน้ำมันอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาค เช่นเดียวกับภายในภูมิภาค.
 • Dispersant & Detergent Agents (สารขจัดทำความสะอาดและสารชะล้าง)- สารเติมแต่งที่ช่วยขจัดสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ต้องการและทำความสะอาดท่อเชื้อเพลิง.
 • Dissolved Oxygen (DO) (ออกซิเจนละลาย) - การวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำและที่มีอยู่เพื่อช่วยในการเติบโตของแบคทีเรีย.
E-gloss
 • Emissions (Mobile Sources - Vehicles) (การปล่อยไอเสียจากแหล่งเคลื่อนที่อย่างยานพาหนะ) - การเผาไหม้เชื้อเพลิงจะนำไปสู่การปล่อยไอเสียที่อาจจะถือว่าเป็นมลพิษ น้ำและ CO2 จะไม่รวมอยู่ในกลุ่มนี้ แต่ CO, Nox และไฮโดรคาร์บอนจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมาย ก๊าซทั้งสามประเภทนี้จะถูกปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์เบนซิน เครื่องยนต์ดีเซลยังปล่อยอนุภาคฝุ่นเช่นกัน (เช่น PM10)
 • Emissions (Stationary Sources) (การปล่อยไอเสียจากแหล่งประจำที่)- การเผาไหม้เชื้อเพลิงอาจส่งผลต่อการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์และอนุภาคต่าง ๆ จากสถานีส่งกำลัง หน่วยงานในท้องถิ่นจะควบคุมปริมาณกำมะถันของน้ำมันเชื้อเพลิงหนักที่ใช้ในการใข้งานดังกล่าว
 • Emulsification (การทำให้เกิดอิมัลชัน) - การผสมน้ำมันและน้ำ หรือการผสมสารสองชนิดเข้าด้วยกัน โดยจะเป็นสารที่ไม่ผสมเข้ากันเองตามธรรมชาติ แต่จะต้องใช้ตัวกระทำอิมัลชัน.
 • Emulsifier (ตัวกระทำอิมัลชัน) - สารที่ช่วยการในการผสมน้ำมันและน้ำหรือสารใด ๆ ก็ตามสองชนิดที่ไม่ผสมเข้ากันเองตามธรรมชาติให้เข้ากัน.
 • EN590 - จะเป็นเกณฑ์บ่งชี้คุณสมบัติทางการภายที่เชื้อเพลิงดีเซลของยานยนต์ทั้งหมดจะต้องมีคุณสมบัติตาม หากจะมีการจำหน่ายในสหภาพยุโรป ประเทศโครเอเชีย ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ ในปัจจุบันนี้ หลักเกณฑ์นี้อนุญาตให้มีการผสมเชื้อเพลิงดีเซลชีวภาพ (กล่าวคือเอทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน) ได้สูงสุด 7% เข้ากับเชื้อเพลิง 'ดั้งเดิม'.
 • Engine Deposits (ตะกอนเครื่องยนต์)- การสะสมของกากตะกอน สารขัดเงา และสารประกอบที่มีเนื้อแข็งหรือตกค้าง อันมีสาเหตุมาจากการระบายเชื้อเพลิงที่ไม่ได้เผาไหม้และเผาไหม้ไปบางส่วนออกมา หรือจากการแตกตัวบางส่วนของสารหล่อลื่นในห้องข้อเหวี่ยง น้ำจากการควบแน่นของผลิตภัณฑ์เผาไหม้ คาร์บอน ส่วนตกค้างจากเชื้อเพลิงหรือสารเติมแต่งในน้ำมันหล่อลื่น ฝุ่นละอองและอนุภาคโลหะ ก็มีส่วนก่อให้เกิดตะกอนเช่นกัน.
 • Enzyme (เอนไซม์) - สารที่มักจะใช้ในปริมาณไม่มากซึ่งสัมพันธ์ต่อตัวทำปฏิกิริยา ที่จะปรับเปลี่ยนและเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาโดยไม่ต้องถูกบริโภคในกระบวนการ.
 • Evaporation (การระเหย) - ความเร็วที่ของเหลวจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นก๊าซ ตัวทำละลายวาบไฟต่ำหรือไวไฟสูงมักจะระเหยไปอย่างรวดเร็ว.
 • Exhaust Gas Recirculation (EGR) (ระบบหมุนเวียนไอเสีย) - ระบบที่ช่วยลดการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ (Nox) ระบบจะทำงานผ่านวาล์ว โดยจะผสมก๊าซเสียบางส่วนกับอากาศที่ดูดเข้าไป กระบวนการนี้จะช่วยลดปริมาณออกซิเจนที่ต้องใช้ ทำให้อุณหภูมิการเผาไหม้ต่ำลง จึงทำให้แนวโน้มที่ Nox จะก่อตัวลดน้อยลง ในระบบ EGR ส่วนใหญ่ อากาศเสียจะถูกทำให้เย็นลงก่อนจะผสมเข้ากับก๊าซ.
F-gloss
 • Facultative Anaerobic Growth (การเติบโตแบบใช้หรือไม่ใช้ออกซิเจน) - แบคทีเรียที่เจริญเติบโตได้ทั้งในสภาวะที่มีและไม่มีออกซิเจน.
 • FAME - Fatty-acid methyl ester (เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน), บางครั้งก็รู้จักกันดีในชื่อดีเซลชีวภาพ ซึ่งได้มาจากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ โดยจะผลิตได้จากน้ำมันหลากหลายประเภท ประเภทที่พบบ่อยที่สุดคือน้ำมันเรปซีด (เมทิลเอสเตอร์ของเรปซีด หรือ rapeseed methyl ester - RME) ในยุโรปและน้ำมันถั่วเหลือง (เมทิลเอสเตอร์ของถั่วเหลือง หรือ soy methyl ester - SME) ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยูโรปใช้ FAME สูงสุดถึง 7% ในดีเซลเพื่อประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม.
 • Fatty Acids (กรดไขมัน) - กรดที่ผลิตขึ้นมาเมื่อไขมันถูกทำให้แตกตัว กรดเหล่านี้จะไม่ละลายในน้ำและสามารถใช้ได้สำหรับการให้พลังงานในเซลล์เกือบทุกประเภท.
 • Flammable (ไวไฟ) - สารใด ๆ ก็ตามที่ช่วยในการเผาไหม้ ในบางประเทศคำว่า“inflammable” จะใช้ในความหมายเดียวกัน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากระบุเนื้อหาใด ๆ ที่มีจุดวาบไฟที่ 38°C หรือต่ำกว่า จะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไวไฟ ของเหลวไวไฟจะลุกไหม้ได้จากเพียงแค่ประกายไฟหรือการนำไฟฟ้า.
 • Flash Point (จุดวาบไฟ) - อุณหภูมิขั้นต่ำที่ของเหลวจะรองรับการเผาไหม้ในทันที (การวาบไฟ) แต่ก่อนที่จะเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง (จุดไหม้) จุดวาบไฟคือตัวบ่งชี้สำคัญของอันตรายจากเพลิงไหม้และการระเบิดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม.
 • FOG - ไขมัน น้ำมัน และคราบมัน (Fats, Oils and Grease) การวัดที่จะระบุความเข้มข้นขององค์ประกอบเหล่านี้ในน้ำเสีย FOG มักจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของลูกค้าที่มีการใช้ระบบน้ำเสียเชิงพาณิชย์ (บ่อดักไขมัน) FOG ไม่ใช้พารามิเตอร์ทดสอบของน้ำเสีย.
 • Free Rinsing (ล้างอย่างหมดจด) - ไม่ทิ้งสิ่งตกค้างที่มีความมันซึ่งจะดูดจับฝุ่นละออง ไม่จำเป็นต้องขัดถูกหลังจากใช้งาน.
G-gloss
 • Gasoline Engine (เครื่องยนต์เบนซิน)- เครื่องยนต์เบนซินคือเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในที่จุดติดด้วยประกายไฟซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้งานกับน้ำมันปิโตรเลียม (น้ำมันเบนซิน) กระบวนการระเบิดคือ:
  1.จังหวะดูด - เชื้อเพลิงจะถูกผสมเข้ากับอากาศ
  2.จังหวะบีบอัด - ลูกสูบจะยกสูงขึ้น ส่วนผสมของเชื้อเพลิง/อากาศจะถูกบีบอัด
  3.จังหวะจุดติดไฟ - ส่วนผสมของเชื้อเพลิง/อากาศจะถูกจุดติดไฟผ่านการใช้หัวเทียนไฟเครื่องยนต์
  4.จังหวะคาย - ลูกสูบจะยกสูงขึ้น ไอเสียถูกดันออกผ่านท่อไอเสีย
 • Grease Interceptor (เครื่องกั้นดักไขมัน) - เครื่องแยกที่ติดตั้งอยู่นอกอาคาร​(มักจะฝังอยู่ใต้ดิน) เพื่อแยกคราบไขมันและของแข็งออกจากน้ำ เครื่องนี้มักจะเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่น้ำเสียจะถูกส่งไปที่เมือง.
 • Grease Trap (บ่อดักไขมัน) - เครื่องกั้นดักไขมันภายในอาคารที่อยู่บนดินหรือใต้ดิน บ่อดักไขมันคือเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อแยกและจับไขมันของเสียและของแข็งอาหารจากน้ำมันที่ปล่อยออกมาจากครัวพาณิชย์.
H-gloss
 • Hydrochloric Acid (กรดไฮโดรคลอริก) - สารประกอบเคมีไฮโดรคลอริก เป็นสารละลายในน้ำ (มีฐานเป็นน้ำ) ของก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) กรดชนิดนี้มีความรุนแรง และมีส่วนประกอบหลักเป็นกรดกระเพาะและมีการใข้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม กรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง.
I-gloss
 • Inhibitors (สารยับยั้ง) - สารยับยั้งการกัดกร่อนที่ช่วยปกป้องสารตั้งต้นหรือพื้นผิว.
J-gloss
 • Jetting (การพ่น) - การใช้ sonde/สว่านแบบพิเศษที่มีน้ำแรงดันสูงเพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำและขจัดสิ่งอุดตันใด ๆ กระบวนนี้มักจะดำเนินการโดยบริษัทจากภายนอก.
L-gloss
 • Lipase (ไลเปส) - เอนไซม์ที่ทำหน้าที่แตกย่อย FOG.
 • Lubricity Agents (สารหล่อลื่น) - ควบคุมการเสียดสีและการสึกหรอด้วยการสร้างชั้นฟิล์มที่ทนทานต่อแรงเสียดทานขึ้นระหว่างพื้นผิวที่มีการเคลื่อนไหว.
N-gloss
 • N - Nitrogen (ไนโตรเจน). ธาตุเคมีที่มีเลขอะตอมเป็นเจ็ด ณ อุณหภูมิห้อง จะเป็นก๊าซโมเลกุลอะตอมคู่ที่ไม่มีสีและไม่มีกลิ่น.
 • Nitrogen Oxide (ไนโตรเจนออกไซด์) - ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx, NxO) จะหมายถึงสารประกอบของออกซิเจนและไนโตรเจน หรือส่วนผสมของสารประกอบดังกล่าว
 • Non-flammable (ไม่ไวไฟ) - สารใด ๆ ก็ตามที่ไม่ส่งเสริมการเผาไหม้ ตัวทำละลายต้องห้ามที่ผสมฟลูออรีนและคลอรีนจำนวนมากจะไม่ไวต่อไฟ ในปัจจุบันนี้ ตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาดเริ่มไวไฟและเผาไหม้ได้มากขึ้น.
O-gloss
 • Octane Number (เลขออกเทน) - เลขออกเทนคือมาตรฐานการวัดประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงปิโตรเลียม/เบนซิน ค่าออกเทนยิ่งสูง เชื้อเพลิงก็จะทนทานต่อการบีบอัดได้มากขึ้นก่อนจะจุดติดไฟ (โดยไม่ต้องใช้ประกายไฟ) หากจะอธิบายกว้าง ๆ แล้ว เชื้อเพลิงที่มีระดับออกเทนสูงกว่าจะถูกใช้ในเครื่องยนต์ปิโตรเลียมที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งต้องใช้อัตราส่วนการบีบอัดที่ใหญ่ขึ้น.
 • Organic Matter (สารอินทรีย์หรือสารออร์แกนิก) - สารที่ที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต และสามารถย่อยสลายได้ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของการย่อยสลาย หรือประกอบไปด้วยสารประกอบออร์แกนิก.
 • Oxidation Inhibitors (สารยับยั้งการเกิดออกซิเดชัน) - สารเติมแต่งที่ช่วยลดการตั้งต้นเกิดออกซิเดชันของเชื้อเพลิงในที่จัดเก็บ ซึ่งอาจนำไปสู่การก่อตัวของยางน้ำมันและท่อน้ำมันอุดตัน.
P-gloss
 • P - Phosphorus (ฟอสฟอรัส). ธาตุเคมีที่ไม่ใช่โลหะซึ่งมีสัญลักษณ์ P และมีหมายเลขอะตอมเป็น 15.
 • Particulate Filter (ตัวกรองเขม่าไอเสีย) - อุปกรณ์กรองเขม่าไอเสีย (diesel particulate filter - DPF) เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อกำจัดอนุภาคดีเซลหรือเขม่าจากก๊าซเสีย DPF มักจะถูกกระตุ้นให้ทำงานใหม่โดยปฏิบัติการแบบ Passive (อุณหภูมิไอเสียจะต้องสูงพอที่จะเผาไหม้อนุภาคเขม่า).
 • Penetrating Agents (สารแทรกซอน) - สารเติมแต่งที่แทรกซอนผ่านคราบไขมัน/คราบสกปรกเพื่อช่วยให้การทำความสะอาดและหล่อลื่นดียิ่งขึ้น.
 • Petroleum Solvent (ตัวทำละลายปิโตรเลียม) - ของเหลวไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติที่ถูกกลั่นหรือกลั่นบางส่วน.
 • Phosphoric Acid (กรดฟอสฟอริก) - สารละลายในน้ำที่มีความบริสุทธิ์ 75-85% (พบได้บ่อยที่สุด) จะเป็นสารละลายที่มีความใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ระเหย มีความหนืด เป็นของเหลวมีเหนียว ใส และข้น แต่ก็ยังสามารถไหลเทได้ กรดฟอสฟอริกมักจะใช้โดยทั่วไปเพื่อเป็นสารละลายในน้ำของกรดฟอสฟอริก 85% หรือ H3PO4 เนื่องจากกรดชนิดนี้มีความเข้มข้นสูง สารละลายเพียงแค่ 85% ก็สามารถ กัดกร่อนได้ แต่จะไม่มีพิษเมื่อเจือจางแล้ว.
 • Pseudomonas (ซูโดโมแนส) - แบคทีเรียที่ไม่มีก่อตัวเป็นสปอร์และยังคงอยู่ในรูปแบบของเซลล์สภาพปกติ.
 • Protease (โปรติเอส) - เอนไซม์ที่จะแตกย่อยโปรตีน.
 • Pump-Outs (การสูบออก) - เนื้อของสิ่งที่อยู่ในเครื่องดักกั้นไขมัน (น้ำมัน, FOG ที่กลายเป็นของแข็ง, ของแข็ง) จะถูกปั๊มออกไปด้วยการดูดเข้าไปในแท็งก์ของรถสูบ.
S-gloss
 • Selective catalytic reduction (SCR) (ระบบเร่งปฏิกิริยาเฉพาะ) - ระบบ Selective catalytic reduction (SCR) จะแปลงไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ด้วยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและสารเคมี ให้กลายเป็นไนโตรเจน (N2) และน้ำ สารเคมีมักจะเป็นสารละลายยูเรีย (เช่น Adblue) ซึ่งจะถูก ฉีดเข้าไปในกระแสไอเสีย และเมื่อสัมผัสกับตัวเร่งปฏิกิริยา SCR ก็จะก่อให้เกิดแอมโมเนียที่จะเปลี่ยน NOx ให้เป็นไนโตรเจนและน้ำ.
 • Solvent (ตัวทำละลาย) - ไฮโดรคาร์บอนหรือสารประกอบคลอรีนที่มีความสามารถในการระเหยได้อย่างสมบูรณ์ สารใด ๆ ก็ตามที่สามารถละลายสารอีกชนิดหนึ่งได้ เพื่อสร้างส่วนผสมที่กระจายตัว.
 • Solvent Based Degreasers (สารขจัดคราบไขมันที่มีฐานเป็นตัวทำละลาย) - สารขจัดคราบไขมันที่มีส่วนผสมกว่า 50% เป็นตัวทำละลายปิโตรเลียมหรือเทอร์พีน.
 • Spore (สปอร์) - สปอร์บาซิลลัสจะเป็นเซลล์ที่หยุดการเจริญเติบโตชั่วคราวและอยู่ในช่วงของการพัก ซึ่งจะอยู่ภายใต้เปลือกประเภทหนึ่ง.
 • SS - สารแขวนลอย (Suspended Solids). อนุภาคของแข็งขนาดเล็กที่ยังเหลือและแขวนลอยอยู่ในน้ำ สารแขวนลอยจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของน้ำ การกำจัด SS มักจะทำได้ผ่านการใช้เครื่องกรองน้ำและ/หรือเครื่องกรองตะกอน และจะตามด้วยการฆ่าเชื้อเพื่อจะได้แน่ใจว่า ปริมาณที่หลงเหลือของ SS จะไม่มีประสิทธิภาพใด ๆ.
 • Sulphamidic Acid (กรดกรดซัลฟามิดิก) - กรดซัลเฟมิกหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กรดอะมิโดซัลโฟนิก กรดอะมิโดซัลเฟอริก กรดอะมิโนซัลโฟนิก และกรดซัลฟามิดิก จะเป็นสารประกอบโมเลกุลที่มีสูตร H3NSO3 สารประกอบที่ไม่มีสีและละลายในน้ำได้นี้จะนำไปใช้งานได้หลากหลาย กรดซัลเฟมิกจะอยู่ชุดสารประกอบดังต่อไปนี้: H2SO4 (กรดซัลฟิวริก), H3NSO3 (กรดซัลเฟมิก), H4N2SO2 (ซัลฟาไมด์)
 • Sulphur (กำมะถัน)- สารหล่อลื่นธรรมชาติในเชื้อเพลิงดีเซลที่ให้การหล่อลื่นเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx) ฯลฯ ประชาคมยุโรป (European Community) ได้ออกข้อบังคับให้ใช้กำมะถันในเชื้อเพลิงดีเซลไม่สูงสุดไม่เกิน 10 ppm.
T-gloss
 • Terpenes (เทอร์พีน) - ตัวทำละลายธรรมชาติที่เกิดขึ้นในน้ำมันและเรซินของพืชที่สำคัญส่วนใหญ่ เทอร์พีนในทางพาณิชย์โดยมากจะมาจากเปลือกของพืชตระกูลส้มหรือต้นสน.
 • TSS - สารแขวนลอยรวม (Total Suspended Solids) การวัดที่ใช้ระบุสัดส่วนของแข็งที่แขวนลอยในน้ำ ปกติแล้ว อนุภาคเหล่านี้จะมองไม่เห็นด้วยตามนุษย์.
 • Turbo Engine (เครื่องยนต์เทอร์โบ)- เครื่องยนต์เทอร์โบจะหมายถึงเครื่องยนต์ดีเซลใด ๆ ก็ตามติดตั้งด้วยเทอร์โบชาร์จเจอร์ เทอร์โบชาร์จเจอร์จะบีบอัดอากาศ เพื่อให้อากาศสามารถแทรกตัวเข้าไปในกระบอกสูบได้มากขึ้นพร้อมเชื้อเพลิงในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อสร้างกำลังที่แรงขึ้น มักจะพบได้ในเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถยนต์และรถบรรทุกสมัยใหม่ เพื่อสร้างผลผลิตกำลังที่สูงขึ้น ลดระดับการปล่อยไอเสีย และพัฒนาประสิทธิผลจากขีดความสามารถที่คล้ายกันของเครื่องยนต์
V-gloss
 • Varnish (สารเคลือบเงา) - ชั้นฟิล์มที่มีความบาง ไม่ละลาย เช็ดออกไม่ได้ซึ่งจะเกิดขึ้นบนชิ้นส่วนอะไหล่ภายในของเครื่องยนต์ สามารถทำให้เกิดการเกาะติดและการทำงานที่ผิดปกติของชิ้นส่วนเคลื่อนไหวที่ต้องไม่มีอะไรกีดขวาง เรียกว่าเป็นแลกเกอร์ในเครื่องยนต์ดีเซล.
 • Vegetative Cell (เซลล์สภาพปกติ) - เซลล์แบคทีเรียที่สามารถเติบโตได้ตามปกติ.
 • VOC - สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds) คือสารเคมีอินทรีย์ที่ก่อตัวเป็นไอน้ำได้ง่ายในอุณหภูมิและแรงดันปกติ สารชนิดนี้ยังไม่มีสีและไม่มีกลิ่น สารเหล่านี้เป็นสารอินทรีย์เนื่องจากมีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบในโครงสร้างโมเลกุล.
W-gloss
 • Water Based Degreasers (สารขจัดคราบไขมันที่มีฐานเป็นน้ำ) - สารขจัดคราบไขมันที่มักจะมีส่วนประกอบเป็นน้ำมากกว่า 50%.
 • Water Extendibility (ความสามารถในการขยายตัวด้วยน้ำ) - ตัวทำละลาย/สารชะล้างที่เจือจางด้วยน้ำเพื่อใช้งาน.
 • WWTP - โรงบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment Plant).

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา