Menu

ทรัพยากร

เมื่อเรามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโซลูชั่นด้านน้ำ พลังงาน และการซ่อมบำรุง สิ่งสำคัญคือการเราต้องจัดหาแนวทางและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคให้แก่ลูกค้า.

NCH Asia ไม่เพียงแต่มีผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรม โรงแรมและการรับรอง และโครงสร้างพื้นฐาน แต่ตัวแทนด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมของเรา ยังสามารถให้บริการที่ปรับแต่งมาอย่างเหมาะสมสำหรับลูกค้าทุกราย เพื่อจะได้แน่ใจว่าลูกค้ามีทรัพยากรเพื่อจัดการกับความต้องการในขอบเขตของลูกค้าได้.

NCH Asia มุ่งมั่นที่ให้ข้อมูล ให้ความรู้ และให้ความช่วยเหลือลูกค้า ในส่วนนี้คุณจะได้พบกับ ทรัพยากรและคู่มือด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่นและบริการที่ NCH Asia จะมอบให้ผ่านแพลตฟอร์มนวัตกรรมของเรา ไม่ว่าจะเป็นในด้าน สารหล่อลื่นและสารเติมแต่งเชื้อเพลิง การซ่อมบำรุง น้ำเสีย การบำบัดน้ำ ความปลอดภัยของอาหาร และเกษตรกรรม.

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา