Menu

แหล่งช้อปปิ้ง

ให้คะแนนรายการนี้
(1 Vote)

Shopping Mall

NCH มอบการดูแลและโซลูชั่นที่เหมาะสมให้แก่อาคารสาธารณะ เช่น แหล่งช้อปปิ้ง เพื่อช่วยจัดการปัญหาด้านการซ่อมบำรุง การหล่อลื่น น้ำเสีย และการบำบัดน้ำ เราจะช่วยทิ้งน้ำเสียของห้องครัวจากร้านอาหารภายใน และป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของคราบไขมัน กระบวนการนี้ช่วยให้แหล่ง ช้อปปิ้งประหยัดค่าใช้จ่าย และป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นได้

NCH จะช่วยดูแลรักษาระบบทำความร้อนและทำความเย็น ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการบำบัดน้ำเกรดพิเศษของเรา เช่นเดียวกับการจัดหาสารเคมีเพื่อการซ่อมบำรุงทั่วไป และผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมท่อคุณภาพสูง

กรณีศึกษาเรื่องห้างสรรพสินค้าในภาคการพาณิชย์

BioAmp ช่วยทำให้ระบบน้ำเสียดีขึ้นได้ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา