Menu

การเรียนรู้และการพัฒนา

NCH เชื่อมั่นว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งใดหรือมีบทบาทใดภายในองค์กร คุณควรสามารถครอบครองการพัฒนาและความก้าวหน้าทางอาชีพได้

เราทำงานกับบุคลากรของเราเพื่อจะได้แน่ใจว่าสิ่งนี้จะเป็นไปได้

เราพัฒนาบุคลากรของเราโดยการจัดเตรียม:

 • โปรแกรมโน้มนำที่รวมถึง:
  • ช่วงเวลาการแนะนำเพื่อต้อนรับพนักงานใหม่สู่ธุรกิจอย่างอบอุ่น
  • โมดูลการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์
  • การฝึกอบรมในชั้นเรียน
  • การฝึกอบรมภาคสนาม
 • ระบบเรียนรู้ออนไลน์ที่คุณสามารถเข้าถึงสื่อวัสดุต่าง ๆ ได้จำนวนมาก
 • การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิค การสนับสนุนและการชี้แนะในภาคสนาม
 • การสนับสนุนทางการเงินสำหรับคุณสมบัติด้านอาชีพเฉพาะหน้าที่

สนใจในโอกาสเข้าร่วมงานกับ NCH หรือไม่?

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา