Menu

การบำบัดด้วยการหล่อเย็น

ให้คะแนนรายการนี้
(4 votes)

เพิ่มประสิทธิ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยได้สูงสุดให้ระบบหล่อเย็นน้ำของคุณด้วยการบำบัดน้ำจาก NCH Chem-Aqua

การทำงานของระบบหล่อเย็นคือการนำความร้อนออกจากกระบวนการหรืออุปกรณ์ น้ำร้อนที่เป็นผลจากกระบวนนี้ จะถูกปล่อยออกไปในอุณหภูมิที่สูงขึ้นสู่ตัวรับ (ระบบหล่อเย็นแบบผ่านครั้งเดียว) หรืออาจถูกทำให้เย็นลงและนำกลับไปใช้ใหม่(ระบบหมุนเวียนแบบเปิดหรือปิด).

โซลูชั่นของเราทำได้มากกว่าการปกป้องระบบหล่อเย็นน้ำของคุณจากการกัดกร่อน ตะกอน และการเติบโตทางจุลชีววิทยา เราช่วยยืดอายุการใช้งานระบบหล่อเย็นน้ำ และยังสามารถรักษาระดับการใช้พลังงาน น้ำ และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุด

NCH Chem-Aqua มีเทคโนโลยีการบำบัดน้ำที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่และมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการออกแบบและการใช้งานระบบหล่อเย็นทุกประเภท รวมถึง:

  • ระบบหมุนเวียนแบบเปิด - หอทำเย็น เครื่องควบแน่นแบบระเหย และเครื่องทำความเย็นให้ของเหลว
  • ระบบวนรอบปิด - น้ำเย็น วงวนกระบวนการ และระบบจัดเก็บความร้อน
  • ระบบผ่านครั้งเดียว

โซลูชั่นของเราสำหรับระบบหล่อเย็น จะได้แก่ โปรแกรมการบำบัดน้ำที่มีของแข็งและโปรแกรมการลดความเสี่ยงของแบคทีเรียลีเจียนเน็ลลา

การบำบัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นส่วนสำคัญของโปรแกรมซ่อมบำรุงเพื่อการป้องกันสำหรับระบบน้ำหล่อเย็น

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา