Menu

ตัวคำนวณ Torrent

บริการทำความสะอาดชิ้นส่วนในปัจจุบัน
(ชั่วโมง)
(วัน)
(ชั่วโมง)
$ (ต่อชั่วโมง)
$ (ต่อเดือน)
$
$ (ต่อเดือน)
$ (ต่อเดือน)
ส่วนที่ประหยัดได้จากบริการทำความสะอาดชิ้นส่วนด้วยสิ่งที่มีน้ำเป็นส่วนผสมของ Torrent
$ (ต่อเดือน)
$ (ต่อปี)
รับการคำนวณผ่านทางอีเมล
*
*
*
*

MRP อยู่ที่ $370 ต่อเดือน.* รวมทุกอย่าง: คุณสมบัติทางเคมีและการซ่อมบำรุง

*ตรวจสอบกับตัวแทนในท้องถิ่นสำหรับราคาเสนอที่ปรับตามลูกค้า

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา