Menu

Cryotools

ให้คะแนนรายการนี้
(0 votes)
cryotools

Cryotools™ – จะช่วยคุณได้อย่างไรบ้าง? - แข็งแกร่งขึ้น ทนทานนานขึ้น Cryotools™ ทำงานได้ดีกว่าเครื่องมือที่ดูแลรักษาแบบ non-cryo ทำได้อย่างไร? เราแช่แข็งน่ะสิ!

กระบวนการ Cryophase™ ที่เป็นเอกสิทธิ์ของเรา จะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุลของเครื่องมือ กระบวนการนี้ทำให้เครื่องมือตัดได้นานขึ้น มีความแข็งแกร่งในด้านการบิดที่ดีขึ้น และมีความยืดหยุ่นมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการดูแลรักษา อายุการใช้งานของเครื่องมือที่นานขึ้น ย่อมทำให้ระยะเวลาที่ต้องหยุดงานลดลง และประหยัดต้นทุนได้ถึง 50%

cryotools-cutout

Cryophase™

กระบวนการไครโอเจนิกส์ขั้นสูงที่ใช้อุณหภูมิที่ต่ำอย่างมาก พร้อมด้วยวงจรการทำความเย็นและให้ความอบอุ่น เพื่อจัดเรียงโมเลกุลขึ้นใหม่ในโลหะประสิทธิภาพสูง วัสดุและรูปทรงแต่ละแบบจะผ่านกระบวนการ Cryophase™ ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยใช้อุณหภูมิต่ำถึง -300°F และใช้วงจรการทำความเย็นและให้ความอบอุ่นตั้งแต่ 12 ชั่วโมงไปจนถึง 3 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRYOPHASE

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา