Menu

BioAmp 750 CCU

ให้คะแนนรายการนี้
(1 Vote)

ระบบบำบัดท่อระบายน้ำและน้ำเสียด้วยวิธีชีวภาพขั้นสูง

หน่วยหมักจุลินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ได้ทั้งในและนอกสถานที่ และได้รับการควบคุมอุณหภูมิ ระบบ BioAmp 750 CCU จะมีกำลังมากกว่าถึง 1,000 เท่า และมีค่าใช้จ่ายเพียงหนึ่งในสิบของสูตรที่ใช้แบคทีเรียผงแบบแห้งหรือแบบของเหลว ระบบที่ได้รับสิทธิบัตรนี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำและน้ำเสีย BioAmp 750 CCU จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากและยังช่วยให้แน่ใจได้ว่า จะเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งชี้แนะของยุโรปและระเบียบข้อบังคับในท้องถื่น

NCH Waste Water จะจัดหาและบำรุงรักษาระบบ BioAmp 750 CCU แบบรายเดือน จึงไม่ต้องมีการลงทุน หน่วยนี้เป็นการเข้าคู่ที่มีเอกลักษณ์ของระบบวิศวกรรมทันสมัยและจุลชีววิทยา ระบบจะถูกติดตั้งที่สถานประกอบการ และจะปล่อยแบคทีเรียที่ไม่เป็นอันตราย เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และมีชีวิต (FreeFlow) จำนวน 30 ล้านล้านตัว ลงไปในท่อระบายน้ำโดยตรง ทุกๆ 24 ชั่วโมง

bio1

BioAmp 750 CCU จะปล่อย FreeFlow ลงไปในท่อระบายน้ำโดยตรง ซึ่งจะเข้าไปลด FOG ในทันที ในขณะที่สามารถขจัดกลิ่นเหม็นได้เช่นกัน BioAmp 750 CCU และ FreeFlow จะเปลี่ยนน้ำเสียที่มีมลพิษสูงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม และผู้ดำเนินการสาธารณูปโภคการประปายอมรับได้ ระบบนี้จะขยายการแตกตัวทางธรรมชาติของของเสียออร์แกนิก รวมถึง BOD, SS และแอมโมเนีย

ออกแบบมาเพื่อใช้งานในอุตสาหรรม เพื่อบำบัดท่อระบายน้ำ บ่อดักไขมัน สถานียกระดับน้ำ และการใช้น้ำเสียภายใต้สภาวะที่อุณหภูมิจะแตกต่างกันตั้งแต่ต่ำกว่า 15°C ไปจนถึงสูงกว่า 30°C

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา