Menu

ผลิตภัณฑ์ล้างมือ

ให้คะแนนรายการนี้
(1 Vote)

sanitation

เช่นเดียวกับการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ สุขอนามัยส่วนบุคคลก็เป็นส่วนสำคัญของการสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับอาหารที่ปลอดภัย

สุขอนามัยส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่ง SSOP (วิธีปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาล) ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อบังคับ GMP ผู้มีหน้าที่ดูแลจัดการอาหารควรปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ เพื่อจะได้แน่ใจว่าการผลิตอาหารมีความปลอดภัย

 1. 1ล้างมือ
 2. รักษาตนเองให้มีความสะอาด
 3. รักษาตนเองให้มีสุขภาพดี
 4. รายงานถึงความเจ็บป่วย
 5. สวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมและสะอาด
 6. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่ถูกสุขลักษณะในที่ทำงาน

การล้างมือคือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำงานเกี่ยวกับอาหาร เพราะการล้างมือที่ไม่เหมาะสม อาจะนำไปสู่การปนเปื้อนข้าม และอาจส่งผลเกิดการแพร่กระจายของภาวะเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากอาหาร การล้างมือคือวิธีที่ดีที่สุดในการลดแพร่กระจายที่มาจากอาหาร และตัดเส้นทางการติดต่อทางอุจจาระ-ปากซึ่งอาจก่อให้เกิดความเจ็บป่วยเหล่านี้

ผู้มีหน้าที่ดูแลจัดการอาหารควรล้างมือเมื่อใด?

 • หลังจากเข้าห้องน้ำ
 • ก่อนและหลังจับอาหาหลังจากสัมผัสใบหน้าหรือร่างกาย
 • หลังจากจามและไอ
 • หลังจากรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ และสูบบุหรี่
 • หลังจากใช้สารเคมีเพื่อทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรค
 • หลังจากนำขยะไปทิ้ง
 • หลังจากทำความสะอาดโต๊ะหรือล้างจานชามที่สกปรก
 • หลังจากสัมผัสผ้ากันเปื้อนหรือเสื้อผ้าที่เลอะเทอะ
 • หลังจากสัมผัสสิ่งใดก็ตามที่อาจปนเปื้อน เช่น อุปกรณ์ ที่ไม่ถูกสุขอนามัย พื้นผิวในการทำงาน หรือผ้าทำความสะอาด


น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับมือจะเป็นของเหลวที่ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อลดจำนวนจุลินทรีย์ที่อยู่บนผิวหนัง น้ำยาเหล่านี้อาจจะใช้หลังล้างมือได้ แต่ไม่ควรใช้แทนสบู่ที่ใช้สำหรับล้างมือโดยตรง

 

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา