Menu

H.A.C.C.P.

  ให้คะแนนรายการนี้
  (0 votes)

  H.A.C.C.P. คืออะไร? (Hazard Analysis Critical Control Point - จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเพื่อการวิเคราะห์อันตราย)

  FS Hazards

  H.A.C.C.P. - คือขั้นตอนระบบความปลอดภัยของอาหารที่ "ระบุ ตรวจตราดูแล และแก้ไขอันตรายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดเตรียมอาหารใดๆ ก็ตาม.”

  • เป็นแนวทางเชิงระบบและป้องกันที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกเพื่อความปลอดภัยของอาหาร.
  • เป็นระบบที่ใช้ระบุและตรวจตราดูแลอันตรายจากอาหาร ที่สามารถส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร.
  • เป็นเครื่องมือจัดการที่ใช้เพื่อปกป้องห่วงโซ่อุปทานอาหารและกระบวนการผลิต จากจุลินทรีย์ สารเคมี และอันตรายทางกายภาพอื่นๆ.
  • ระบบจะเน้นไปที่ความสำคัญของความพยายามอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ จะอยู่ภายใต้การควบคุม.
  • เป็นแนวทางเพื่อการป้องกันเพื่อควบคุมอันตราย.
  • ไม่ใช่โปรแกรมเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมควบคุมที่มีขนาดใหญ่กว่า.

  การนำ HACCP ไปใช้จะต้องปฏิบัติตามโปรแกรมก่อนปฏิบัติการ (Prerequisite Programs - PRP).

  ความรู้เกี่ยวกับ H.A.C.C.P.  

  โรงงานผู้ผลิตที่ต้องการผลิตอาหารที่ปลอดภัยจะต้องมีแผนการ H.A.C.C.P เช่นเดียวกับ ร้านอาหารค้าปลีก และผู้ให้บริการด้านอาหาร แผนงานนี้จะช่วยให้บริษัทและผู้ตรวจสอบ สามารถระบุได้ถึงปัญหาใดๆ ในกระบวนการ รวมถึงวิธีการจัดการแก้ไข สิ่งสำคัญคือพนักงานจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ H.A.C.C.P และเข้าใจว่าเหตุใดกระบวนการนี้ถึง เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตอาหารที่ปลอดภัย. 

  NCH Food Safety จะให้จัดการฝึกอบรมให้บริษัทผู้ผลิตอาหาร เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยของอาหาร และใช้หลักการ H.A.C.C.P เพื่อการผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยใช้สารเคมีทำความสะอาดของเรา และจัดหาอุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมก่อนปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือ H.A.C.C.P เป็นของตนเอง. 

  HAACP

  ความเป็นมาของ H.A.C.C.P.

  ช่วงทศวรรษ 1960  
  บริษัท Pillsbury ร่วมด้วยห้องปฏิบัติการนาทิคประจำกองทัพสหรัฐฯ (US Army Natick Laboratories) และองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติแห่งสหรัฐ (US National Aeronautics and Space Administration - NASA) ได้พัฒนาระบบที่สามารถรับรองการผลิตอาหารที่ปลอดภัยสำหรับนักบินอวกาศในโครงการอวกาศของตนได้

  1971
  การนำเสนอระบบ H.A.C.C.P โดยบริษัท Pillsbury ที่การประชุมแห่งชาติของสหรัฐฯ ว่าด้วยการปกป้องอาหาร

  1973 
  หลักการ H.A.C.C.P ถูกกำหนดเข้าไว้ในระเบียบข้อบังคับของ USFDA สำหรับอาหารกระป๋องที่มีกรดต่ำ.

  1985
  สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Academy of Science - NAS) ของสหรัฐฯ ได้แนะนำให้ใช้แนวทางและข้อบังคับ HACCP สำหรับผู้แปรรูปอาหาร.

  1988 
  USDA และกระทรวงบริการด้านสุขภาพและมนุษย์ (Department of Health and Human Services - HHS) ได้ก่อตั้งคณะกรรมที่ปรึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เรื่องจุลินทรีย์สำหรับอาหาร (National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods - NACMCF) ขึ้นมา.

  1993 
  ช่วงที่ 20 ของโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex Alimentarius Commission) ได้กำหนดใช้ "แนวปฏิบัติสำหรับการใช้ระบบ HACCP" ระเบียบข้อบังคับของยุโรป 93/43 EEU ได้ระบุถึงการใช้ระบบสำหรับการผลิตอาหาร.

  1997 
  ระบบ H.A.C.C.P และแนวปฏิบัติสำหรับการใช้งานจะรวมอยู่ในภาคผนวกของ “Revised Recommended International Code of Practices – General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969, Rev. 3 (1997)

  More in this category:« ยาฆ่าแมลง

  ติดต่อเรา

  สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

  ติดต่อเรา