Menu

สารฆ่าเชื้อและทำลายเชื้อโรค

  ให้คะแนนรายการนี้
  (0 votes)

  Food Processing 1เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทผู้ผลิตอาหารจะปฏิบัติตาม GMP บริษัทเหล่านี้จะต้องนำวิธีปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาล (Sanitation Standard Operating Procedure - SSOP) ไปใช้ วิธีปฏิบัตินี้จะเป็นบันทึกขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อจะได้แน่ใจว่า การทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์และพื้นผิวที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์นั้น เป็นไปอย่างเพียงพอเหมาะสม ขั้นตอนวิธีการทำความสะอาดเหล่านี้ จะต้องมีรายละเอียดมากพอที่จะไม่ทำให้เกิดการเจือปนบางประเภท

  ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับอาหาร โรงงานผลิตอาหารจะต้องมีระเบียบวิธีการทำความสะอาดที่รวมถึง สารทำความะสอาด สารฆ่าเชื้อโรค และขั้นตอนการทำความสะอาด ระเบียบวิธีการทำความสะอาดอาจจะเรียบง่ายได้เช่น การฆ่าเชื้อผนัง พื้น และอุปกรณ์ หรืออาจจะซับซ้อนได้เช่นการทำความสะอาดในบริเวณ (Clean in Place - CIP)* หรือการทำความสะอาดนอกบริเวณ (Clean Outside Place - COP)

  พื้นผิวที่ต้องสัมผัสถูกอาหารจะต้องได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อหลังจากใช้งานทุกครั้ง จะต้องทำความสะอาดพื้นผิวเหล่านี้เมื่อเริ่มใช้งานกับอาหารประเภทอื่น หลังจากการทำงานถูกทำให้หยุดชะงัก และสำหรับช่วงระยะห่างทุกสี่ชั่วโมง หากเป็นสิ่งที่ใช้งานอยู่สม่ำเสมอ

  การทำความสะอาดคือกระบวนการกำจัดอาหารและคราบสกปรกประเภทอื่นๆ ออกจากพื้นผิว

  การฆ่าเชื้อคือการลดจำนวนจุลินทรีย์บนพื้นผิวให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย

  CIP หมายถึงการใช้สารเคมีหลายๆ ตัวร่วมกับความร้อนและน้ำ เพื่อทำความะสอาดเครื่องจักร ภาชนะ และงานท่อ โดยไม่ต้องรื้อถอดออกมา การกำจัดคราบสกปรกและการฆ่าเชื้อพื้นผิวนั้นเป็นหลักการที่ต้องให้ความสนใจ เนื่องจากคราบสกปรกจะสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในภาชนะที่สะอาด คราบสกปรกอาจก่อให้เกิดรอยเปื้อนและมักจะทำให้มีกลิ่นเหม็น คราบสกปรกอาจจะมองเห็นได้ (สิ่งหรือสารแปลกปลอมที่พบ) หรือมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของแบคทีเรียเช่น ซัลโมเนลลา อีโคไล หรือยีสต์และสปอร์

  กระบวนการอาจเสร็จสิ้นได้ภายในการปฏิบัติงานครั้งเดียว โดยทุกอย่างจะไหลลงไปในท่อระบายน้ำ หรือถูกนำกลับขึ้นมาเพื่อรีไซเคิลของเหลวส่วนใหญ่ CIP อาจจะเป็นวิธีทำความสะอาดที่มีประสิทธิผลอย่างมากได้

   

  More in this category:Drain Maintenance »

  ติดต่อเรา

  สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

  ติดต่อเรา