Menu

สุขภาพของสุกร

  ให้คะแนนรายการนี้
  (0 votes)

  Pig Health

  ปัญหาในปัจจุบัน

  ปัจจุบันนี้ ฟาร์มสุกรมักจะมีความตึงเครียดของสัตว์ สุขอนามัยที่ย่ำแย่ การใช้สารปฏิชีวนะมากเกินไป และแรงกดดันจากโรคในระดับสูง จากปัญหาเหล่านี้ อัตราการตาย ต้นทุนค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ก็ล้วนเพิ่มสูงขึ้น และอัตราการเพิ่มน้ำหนักรายวันและโดยรวมของสุกรก็ต่ำ ปัญหาเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมากต่อเจ้าของฟาร์ม

   

  graphic farm swine

  กระบวนการของเรา

  สุกรสามารถกลืน NCH Probiotic SystemTM ได้ผ่านน้ำดื่ม หรือโดยการฉีดพ่นใส่สัตว์และคอกสัตว์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเติบโตและสุขภาพของสัตว์พัฒนาขึ้น สัตว์มีสุขอนามัยมากขึ้น กลิ่นเหม็นจากแอมโมเนียและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ลดน้อยลง

  สุกรจะกลืนแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ใช้งานได้และมีชีวิตเข้าไปโดยตรง จากการดื่มน้ำ ไม่จำเป็นต้องผสมหรือใส่รวมผลิตภัณฑ์เข้าไปกับอาหารสัตว์ สุกรและคอกจะถูกฉีดพ้นด้วยระบบพ่นละอองหรือหัวฉีดโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถผสมกับสารเสริมชีวนะโปรไบโอติกได้โดยไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด ขัดถู หรือทาผลิตภัณฑ์ด้วยมือ

  กรณีศึกษา

  ความเป็นมา:
  แบ่งสุกรจำนวน 56 ตัวออกเป็น 2 กลุ่มสำหรับช่วง 35 วัน หนึ่งกลุ่มจะมีสุกร 28 ตัวที่ได้รับดูแลด้วยโซลูชั่นสารเสริมชีวนะโปรไบโอติกผ่านน้ำดื่ม สุกรส่วนที่เหลือซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม จะไม่ได้รับการดูแลใดๆ

  โครงแบบ:
  NCH Probiotic SystemTM ถูกติดตั้งเพื่อปล่อยสารเสริมชีวนะลงไปในน้ำดื่มของสุกรโดยตรง


  Swine Animal Health


  ผลลัพธ์:
  ประสิทธิภาพในด้านการเติบโตของสุกรที่ได้รับการดูแล
  มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น: +42.6% (190 vs. 271 กรัม/วัน)
  ปริมาณอาหารที่กินเข้าไปเพิ่มขึ้น: +21/8% (317 vs. 383 กรัม/วัน)
  ประสิทธิผลของอาหารที่กินเข้าไปเพิ่มขึ้น: +17.7% (0.599 vs. 0.702)
  ความถี่ในการเกิดอาการท้องร่วงลดลง: -50% (6.35 vs. 3.17)

  อัตราการตายในสุกรที่ได้รับการดูแลลดลง –อัตราการตายน้อยกว่าใน กลุ่มควบคุมถึง 4 เท่า: 1/28 vs. 4/28 ตามลำดับ

  ข้อได้เปรียบ vs. ทางเลือก

  ระบบของเรา:

  • ผลิตจำนวนแบคทีเรียได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งถึง 1,000 เท่าในแต่ละวัน
  • ลดต้นทุนค่าแรงได้อัตโนมัติ
  • ผลิตเซลล์สภาพปกติที่ใช้งานได้และมีชีวิต
  • แบคทีเรียจะอยู่ตัวตลอดช่วงการจัดเก็บ

  ผลิตภัณฑ์คู่แข่ง:

  • ผลิตจำนวนแบคทีเรียได้น้อยกว่ามาก
  • ต้องให้อาหารสุกรด้วยมือ หรือผสมผลิตภัณฑ์ลงในอาหาร
  • มักจะอยู่ในรูปแบบของสปอร์หรือรูปแบบที่หยุดการเจริญเติบโตชั่วคราวอื่นๆ
  • ความไม่เสถียรของสถานที่จัดเก็บ อาจทำให้เซลล์ย่อยสลายได้ก่อนจะไปถึงสัตว์

  ติดต่อเรา

  สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

  ติดต่อเรา