Menu

ฟาร์มสัตว์ปีก

ให้คะแนนรายการนี้
(0 votes)

โซลูชั่นสารเสริมชีวนะสำหรับฟาร์มสัตว์ปีก

ฟาร์มสัตว์ปีกประสบปัญหาที่หลากหลายมากมาย สถานะสุขภาพของสัตว์โดยรวมลดลง เนื่องจากปัญหาความตึงเครียด การติดเชื้อจากแบคทีเรียก่อโรค และการใช้ยาปฏิชีวนะที่มากเกินไป ส่งผลให้มีอัตราการตายที่สูง และคุณภาพของเนื้อและไข่ต่ำลง กลิ่นเหม็นในธรรมชาติจากแอมโมเนียและไฮโดรเจนซัลไฟด์ ยังส่งผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพของสัตว์ และยังดึงดูดแมลงที่เป็นพาหะนำโรค มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ แต่ก็ไม่ได้ช่วยจัดการต้นตอของปัญหาที่แท้จริง ระบบสารเสริมชีวนะโปรไบโอติก (Probiotic System) ของเรามีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นการผสมผสานของจุลินทรีย์ อุปกรณ์ และโครงแบบที่ได้รับสิทธิบัตร ซึ่งจะช่วยแก้ไขต้นตอของปัญหาในฟาร์มสัตว์ปีก

 

poultry animal health

สุขภาพของสัตว์ปีก

ไก่สามารถกลืน NCH Probiotic SystemTM ได้ หรือสามารถฉีดพ่นที่วัสดุรองพื้นของโรงเลี้ยง ระบบนี้จะทำให้การเก็บรักษาสัตว์ปีกที่มีชีวิตพัฒนาขึ้น ประสิทธิภาพการเติบโตและสุขภาพดีขึ้น สุขอนามัยของสัตว์ดีขึ้น กลิ่นเหม็นลดลง รวมถึงแอมโมเนียและไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไก่สามารถกลืน NCH Probiotic SystemTM ได้ หรือสามารถฉีดพ่นที่วัสดุรองพื้นของโรงเลี้ยง ระบบนี้จะทำให้การเก็บรักษาสัตว์ปีกที่มีชีวิตพัฒนาขึ้น ประสิทธิภาพการเติบโตและสุขภาพดีขึ้น สุขอนามัยของสัตว์ดีขึ้น กลิ่นเหม็นลดลง รวมถึงแอมโมเนียและไฮโดรเจนซัลไฟด์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

poultry environment

สภาพแวดล้อมของฟาร์มสัตว์ปีก

คุณสามารถฉีดพ่น NCH Probiotic SystemTM เข้าไปในคอกบนวัสดุปูพื้น เพื่อให้ถูกมูลสัตว์ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งที่ดึงดูดแมลง การใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกของเราเฉพาะแห่ง จะช่วยพัฒนาสภาพการทำงานและการใช้ชีวิตที่มีสุขอนามัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

More in this category: ฟาร์มสุกร »

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา