Menu

ปัญหาของเชื้อเพลิงดีเซล

• คุณภาพดีเซลที่ต่ำลง
• เผาไหม้ได้ไม่ดี
• สิ่งปนเปื้อน

คุณภาพดีเซลที่ต่ำลง

ในการลดการปล่อยไอเสียและการปฏิบัติตามข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมที่เคร่งครัดมากขึ้น เชื้อเพลิงดีเซลจึงได้รับการปรับเปลี่ยนดังนี้:

ปริมาณกำมะถันน้อยลง (ต่ำกว่า 10 ppm):

คำสั่งของ EC บังคับให้เชื้อเพลิงดีเซลต้องมีปริมาณกำมะถันไม่เกิน 10 ppm.

การดึงกำมะถันออก (สารหล่อลื่นธรรมชาติ) ได้ก่อให้เกิดปัญหาหลักสองด้านได้แก่ การสึกหรอทางเครื่องกล และการสึกหรอทางเคมี (กระบวนการกำจัดกำมะถันจะเป็นการกำจัดสารยับยั้งการกัดกร่อน) จึงนำไปสู่การประหยัดเชื้อเพลิงได้ไม่ดี การปล่อยไอเสียมากเกินไป และการชำรุดของอุปกรณ์ มีสัดส่วนของดีเซลชีวภาพ (เอสเตอร์เมทิลของกรดไขมัน หรือ FAME): ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EU ดีเซลจะต้องมี FAME 5-7% เพื่อผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม สัดส่วนนี้จะทำให้การเผาไหม้ทำได้ไม่ดีนักและมีสารปนเปื้อน.

การเผาไหม้ได้ไม่ดี

วัดได้จากเลขซีเทน โดยจะบ่งชึ้ถึงความสามารถในการจุดติดไฟของเชื้อเพลิง ซีเทนต่ำจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อความสามารถในการจุดติดไฟของเชื้อเพลิง ทำให้มีการบริโภค เชื้อเพลิงที่มากขึ้น สูญเสียกำลัง มีการปล่อยไอเสียมากขึ้น และเกิดการสึกหรอจากการระเบิดรุนแรง.

สิ่งปนเปื้อน

ไขและกากตะกอน และ น้ำ

ไขและกากตะกอนจะส่งผลให้ติดเครื่องได้ยากและเชื้อเพลิงเหนียวหนืด หัวฉีดและไส้กรองอุดตัน ปั๊มเสียหาย และมีการปล่อยไอเสียที่มากเกินไป การปนเปื้อนจากน้ำจะทำให้เกิดสนิมและการกัดกร่อน การแข็งตัวของน้ำ การเติบโตของแบคทีเรีย การก่อตัวของกรด และการอุดตันในหัวฉีดและไส้กรอง นอกจากนี้ยังทำให้เผาไหม้ได้ไม่ดีและปั๊มเกิดความเสียหาย.

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา