Menu

ข้อแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล

เครื่องยนต์ดีเซลถูกคิดค้นขึ้นโดย Rudolf Diesel ในขณะที่เขากำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวิศวกรรมในประเทศเยอรมนี Rudolf ประหลาดใจอย่างยิ่งถึงความไร้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ไอน้ำ การออกแบบเครื่องยนต์ดีเซลได้รับสิทธิบัตรในปี 1892.

เครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลต่างก็แปลงพลังงานทางเคมีจากเชื้อเพลิง ให้กลายเป็นพลังงานเชิงเครื่องกล ผ่านการระเบิดเป็นชุด ๆ วิธีการที่การระเบิดเหล่านี้เกิดขึ้น คือข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างเครื่องยนต์ทั้งสองประเภท.

ในเครื่องยนต์เบนซิน กระบวนการระเบิดจะเป็นไปดังนี้:

  1. จังหวะดูด - เชื้อเพลิงจะถูกผสมเข้ากับอากาศ
  2. จังหวะบีบอัด - ลูกสูบจะยกสูงขึ้น ส่วนผสมของเชื้อเพลิงและอากาศจะถูกบีบอัด
  3. จังหวะจุดติดไฟ - เชื้อเพลิง/อากาศจะถูกจุดติดไฟผ่านการใช้หัวเทียนไฟเครื่องยนต์
  4. จังหวะคาย - ลูกสูบจะยกสูงขึ้น ไอเสียถูกดันออกผ่านท่อไอเสีย

ในเครื่องยนต์ดีเซล กระบวนการระเบิดจะเป็นไปดังนี้:

  1. จังหวะดูด - วาล์วนำเข้าจะเปิดให้อากาศเข้าไป ลูกสูบจะลดต่ำลง
  2. จังหวะบีบอัด - ลูกสูบจะยกสูงขึ้น อากาศจะถูกบีบอัด (ความร้อนสูงกว่า 540°C)
  3. จังหวะเผาไหม้ - เชื้อเพลิงจะถูกฉีดเข้าไป (ในเวลาที่เหมาะสม) จุดติดไฟ ลูกสูบจะลดต่ำลง
  4. จังหวะคาย - ลูกสูบจะยกสูงขึ้น ไอเสียถูกดันออกผ่านท่อไอเสีย

diesel-petrol-engines

เครื่องยนต์ดีเซลจะไม่มีหัวเทียนไฟเครื่องยนต์ เครื่องยนต์เหล่านี้ต้องใช้อัตราส่วนการบีบอัดที่สูง เพื่อสร้างอุณหภูมิให้สูงตามที่ต้องการเพื่อจุดติดเชื้อเพลิงโดยอัตโนมัติ (ค่ามีเทนยิ่งสูงก็จะยิ่งจุดติดไฟได้ดีขึ้น).

การบีบอัดในเครื่องยนต์ดีเซล (14:1 ถึง 25:1) จะมีอัตราที่สูงกว่าเครื่องยนต์เบนซินอยู่มาก (8:1 ถึง 12:1) เครื่องยนต์เบนซินจะใช้อัตราส่วนการบีบอัดที่ต่ำกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงการจุดติดเชื้อเพลิงโดยอัตโนมัติ (การน็อคในเครื่องยนต์) อัตราส่วนการบีบอัดที่สูงขึ้น ย่อมหมายถึงประสิทธิผลด้านความร้อนที่มากชึ้น และการประหยัดเชื้อเพลิงที่ดีขึ้น.

มีอะไรอีก?

อ่านเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปที่พบในเชื้อเพลิงดีเซล

สารเติมแต่งเชื้อเพลิงดีเซล และ ระบบจัดส่งสารเติมแต่งเชื้อเพลิงดีเซล มีความจำเป็นสำหรับโปรแกรมควบคุมคุณภาพเชื้อเพลิงที่ครอบคลุม.

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา