Menu

Product Search


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

รายการผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และผู้ใช้ควรดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุที่เกี่ยวข้องและคู่มือการปฏิบัติการสำหรับคำแนะนำเฉพาะและคำเตือนด้านความปลอดภัย ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด

ถึงแม้ว่า NCH ได้พยายามที่จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ แต่ NCH ไม่รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาดหรือเป็นปัจจุบัน NCH จะไม่รับผิดสำหรับการการสูญเสีย ข้อเรียกร้องหรือการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการใช้งานใด ๆ หรือโดยอาศัยข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้โดยตรงหรือโดยอ้อม

ชื่อและคำอธิบายผลิตภัณฑ์อาจไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของการขึ้นทะเบียนของประเทศหรือระเบียบข้อบังคับในการจัดทำฉลาก เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องพิจารณาถึงการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและเป็นไปอย่างสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของชาติ

เครื่องหมายการค้าทั้งหมด และ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เป็นทรัพย์สินของ NCH ในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา