Menu

Maintenance Products

NCH Maintenance มีผลิตภัณฑ์เพื่อการทำความสะอาด การกัดกร่อน และการซ่อมบำรุง โซลูชั่นต่าง ๆ ที่ครอบคลุมของเราจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านการบำรุงรักษาทุกรูปแบบสำหรับคุณ บริการการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้จัดการด้านการบำรุงรักษาและผู้จัดการโรงงานที่มีงานล้นมือ เราจะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ แรงงาน และผลิตภัณฑ์ เพื่อไปช่วยทำความสะอาดเฉพาะด้านทั้งหมด และช่วยปรับปรุงพัฒนางานและผลิตภัณฑ์ให้แก่คุณ

ABSORBENT

ABSORBENT

View Products
BELT CONDITIONER

BELT CONDITIONER

View Products
BIOCIDE

BIOCIDE

View Products
CHAIN & CABLE LUBRICANT

CHAIN & CABLE LUBRICANT

View Products
CLEANERS

CLEANERS

View Products
CORROSION

CORROSION

View Products
DESCALING

DESCALING

View Products
DRY MOLY SPRAY

DRY MOLY SPRAY

View Products
ELECTRICAL

ELECTRICAL

View Products
FOOD GRADE ANTI-SEIZE LUBRICANT

FOOD GRADE ANTI-SEIZE LUBRICANT

View Products
FOOD GRADE SILCONE RELEASE AGENT

FOOD GRADE SILCONE RELEASE AGENT

View Products
HOOD DUCT

HOOD DUCT

View Products
HYGIENE

HYGIENE

View Products
INSECTICIDE

INSECTICIDE

View Products
OPEN GEAR LUBRICANT

OPEN GEAR LUBRICANT

View Products
PENETRANT & RELEASE AGENT

PENETRANT & RELEASE AGENT

View Products
REPAIR

REPAIR

View Products
DEGREASER PROGRAM

DEGREASER PROGRAM

View Products
CLEAR BLOCKAGE, ACIDS

CLEAR BLOCKAGE, ACIDS

View Products
BIOLOGICAL

BIOLOGICAL

View Products
CLEAR BLOCKAGE, CAUSTICS

CLEAR BLOCKAGE, CAUSTICS

View Products
PREVENT BLOCKAGE, SOLVENTS

PREVENT BLOCKAGE, SOLVENTS

View Products
REMOVES SILTS

REMOVES SILTS

View Products

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา