Menu

กลุ่มผลิตภัณฑ์

Life Sciences Products

NCH Agriculture ให้บริการเกี่ยวกับโซลูชั่นด้านชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับจัดการปัญหาของฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุกร และเรือนเพาะชำ The NCH Probiotic SystemTM ได้รับการออกแบบมาเพื่อการแก้ไขปัญหาทั่วไปที่พบในฟาร์มหรือเรือนเพาะชำ เช่น สุขภาพของสัตว์ คุณภาพของอากาศ การจัดการน้ำเสียและสุขภาพของพืช

โปรดติดต่อเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา