Menu

เยื่อไม้และกระดาษ

  ให้คะแนนรายการนี้
  (0 votes)

  Paper

  NCH เชี่ยวชาญในการสร้างโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อไม้และกระดาษ อุตสาหกรรมเยื่อไม้และกระดาษจะประกอบไปด้วย บริษัทที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเยื่อไม้ กระดาษ กระดาน และผลิตภัณฑ์ที่ฐานเป็นเซลลูโลสอื่นๆ 

  ติดต่อพนักงานขายคนใดคนหนึ่งของเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

   

  ติดต่อเรา

  สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

  ติดต่อเรา