Menu

เยื่อไม้และกระดาษ

ให้คะแนนรายการนี้
(1 Vote)

Paper

NCH เชี่ยวชาญในการสร้างโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อไม้และกระดาษ อุตสาหกรรมเยื่อไม้และกระดาษจะประกอบไปด้วย บริษัทที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเยื่อไม้ กระดาษ กระดาน และผลิตภัณฑ์ที่ฐานเป็นเซลลูโลสอื่นๆ 

ติดต่อพนักงานขายคนใดคนหนึ่งของเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา