Menu

แนวทางเกี่ยวกับลูกค้า

NCH Asia customer approach

NCH Asia ยืนหยัดอยู่ได้เพราะลูกค้าของเรา เราเชื่อมั่นในหลักการที่ว่า "คนทำธุรกิจกับคน".

NCH ได้พัฒนาและขยายเครือข่ายทีมงานขายตรง เพื่อดูแลความสัมพันธ์ส่วนบุคคล พัฒนาการทำความเข้าใจในลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และขับเคลื่อนการเข้าเจาะตลาด.

NCH Asia มุ่งเน้นไปที่ความพยายามและการลงทุนที่มีพื้นฐานมาจากความต้องการของลูกค้าของเรา เรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและให้ความรู้ด้านเทคนิค หลักการนี้ช่วยให้เราช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างเต็มที่ และมักจะสามารถจัดหาโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปฏิบัติงานของลูกค้า.

ที่ NCH Asia เราช่วยให้ลูกค้าเข้าใจในผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของเรา และเรียนรู้วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นกับธุรกิจของตนเอง เราเชื่อว่าบุคลากรด้านการขายของเรา ที่มีทีมงานสนับสนุนเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางของนักเคมีที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และทีมวิจัยและพัฒนา จะมีความพร้อมมากที่สุดในการระบุถึงข้อกำหนดของลูกค้าของเรา และจะสามารถแนะนำโซลูชั่นที่เหมาะสมได้.

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา