Menu

ฝ่ายห่วงโซ่อุปทาน

เรามีบริการวิจัยและพัฒนาและสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องปฏิบัติการในแต่ละประเทศของเรา

เราทำงานเพื่อจะได้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ของเราจะมีคุณภาพสูงสุด มีแหล่งที่มาที่มีประสิทธิผล และจัดส่งได้ในลักษณะที่ช่วยให้มีความยั่งยืนและประหยัด

เรามุ่งหวังให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ได้ตลอดทั้งกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน

เมื่อปฏิบัติการด้วยหลักการเช่นนี้ เราจะแน่ใจได้ว่า เราได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดและส่งมอบได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะสอดคล้องและเหนือกว่าข้อกำหนดของลูกค้าของเราในแต่ละวัน

เรามีตำแหน่งงานมากมายภายในฝ่ายห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงงานด้านการจัดการทั่วไป การปฏิบัติการคลังพัสดุ การวางแผน การจัดซื้อ การจัดการวัสดุ ควบคุมคุณภาพ และสุขภาพและความปลอดภัย

สนใจในโอกาสเข้าร่วมงานกับ NCH หรือไม่?

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา