Menu

ฝ่ายขาย

อาชีพในสายงานการขายที่ NCH Asia จะมีความหลากหลาย และมีเส้นทางอาชีพที่แตกต่างกันมากมาย

หากเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวแทนขาย คุณจะสามารถเลือกเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ในขอบเขตเฉพาะด้านของคุณ คุณยังสามารถก้าวขึ้นไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริการการขายและผู้นำได้ เพื่อพัฒนาตัวแทนขายรุ่นต่อไป

ตัวแทนขายจำนวนมากจบการศึกษาในด้านที่เกี่ยวกับวิศวกรรม เคมี สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษาในด้านเหล่านี้ ทำให้พวกเขาสามารถให้คำแนะนำที่เชี่ยวชาญแก่ลูกค้าของเราได้ และยังสามารถทำงานร่วมกับทีมแพลตฟอร์มนวัตกรรม และทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) ของเราได้ เพื่อพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราให้กว้างขวางออกไป

สนใจในโอกาสเข้าร่วมงานกับ NCH หรือไม่?

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อเรา

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเราหรือไม่ ลองไปที่หน้าอาชีพของเราเพื่อดูว่ามีงานใดที่คุณอาจเริ่มต้นกับ NCH Asia

ติดต่อเรา