Menu

Vietnam

[Vietnam] Senior Sales Engineer - Water Treatment

 

JOB INFORMATION – MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Job Title/ Tiêu Đề Công Việc

Technical Sales Engineer/ Kỹ sư bán hàng ngành xử lý nước

Qualifications/ Bằng cấp

·        Bachelor’s degree in Chemical, Environmental engineer./ Chuyên ngành hóa học hoặc môi trường (trình độ Đại Học/ Cao Đẳng).

 

Experiences/ Kinh nghiệm

·        At least 1 year experience in relevant field./ Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

·        Have a knowledge about Industrial Water Treatment. / Có kiến thức về xử lý nước công nghiệp

Job Description/ Mô tả công việc.

·        Find and open new accounts, Tìm kiếm những khách hàng mới.

·        Support other Chem-Aqua team members to test water, install related equipment and deliver values added to customers, etc./ Hỗ trợ các thành viên của nhóm kiểm tra mẫu nước, lắp đặt các thiết bị liên quan và cung cấp các dịch vụ khác tới khách hàng.

·        Get goals done and carry out action plan assigned by Manager./ Hoàn thành mục tiêu và kế hoạch được giao bởi Manager.

Location/ Địa điểm làm việc

Ho Chi Minh City – Tp Hồ Chí Minh

Time/ Thời gian

44 hours per week and flexible time – 44h một tuần và tự do

JOB REQUIREMENTS – YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Sex/ Giới tính

Any (male is preferable) – Bất kỳ ( Ưu tiên Nam)

Age/ Tuổi

Less than 35 (Dưới 35 tuổi)

Nationality/ Quốc tịch

Vietnamese – Việt Nam

English and computer skills/ Tiếng Anh và kỹ năng máy tính

·        Basic English. / Tiếng anh giao tiếp cơ bản.

·        Microsoft Office skill is a MUST. / Kỹ năng sử dụng MO.

Soft and Sales skills/ Kỹ năng mềm và kỹ băng bán hàng

·        Good communication and negotiation skills./ Kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt.

·        Ability to work both independently and team work./ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

·        Willing to work overtime and travel most of the time./ Sẵn sàng làm việc ngoài giờ và thường xuyên di chuyển.

REMENURATIONS, CONDITIONS & others / Điều kiện làm việc, phúc lợi, v.v…

Salary/ Lương

Competitive salary and attractive commission./ Lương cạnh tranh và hoa hồng hấp dẫn.

Training/ Huấn luyện

Internal and external Sales, Technical, Service training./ Đào tạo Bán Hàng, Kỹ Thuật, Dịch Vụ trong và ngoài nước.

 Send your resume to anhminh.nguyen@nch.com or nchasia_recruitment@nch.com

Contact Us

Interested in knowing what we can do for you?

Interested in being part of our team? Take a look around our careers pages to find out where your career could begin with NCH Asia.

Contact us